Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto, kokous 6.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut - jaoston kokousaikataulut syksylle 2024

VAKEDno-2022-807

Perustelut

Hallintosäännön 141 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.  

Suunnitelmana on, että tulevaisuusjaostot kokoustavat kaksi kertaa syksyllä 2024. 

Ehdotus

Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto päättää syksyn 2024 kokousaikataulun seuraavasti:

  • tiistai 17.9.2024 klo 16
  • keskiviikko 6.9. klo 14

 

Lisäksi aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto päättää perua huhtikuun 24.4.2024 kokouksen.

Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia.

Päätös

Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto päätti syksyn 2024 kokousaikataulun seuraavasti:

  • tiistai 17.9.2024 klo 15
  • keskiviikko 6.11. klo 14

 

Lisäksi aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto päättää perua huhtikuun 24.4.2024 kokouksen.

Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia.

Lisätietoja päätöksestä antaa vs. aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja Henna Kaukonen-Nyholm, (henna.kaukonen-nyholm@vakehyva.fi)