Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto, kokous 6.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Hyvinvointialueen uudistusohjelman 2. käsittely aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaostossa

VAKEDno-2023-4413

Perustelut

Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut- jaoston käsittelyn 25.1.2024 § 3 jälkeen talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta on käsitellyt tulevaisuusjaostojen aineistoja ja uudistusohjelman laadintaa kokouksessaan 8.2.2024.

Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta merkitsi tiedoksi tulevaisuusjaostojen ja pelastuslautakunnan uudistusohjelmaa koskevat käsittelyt ja antoi kokouksessa tulevaisuusjaostoille ja pelastuslautakunnalle evästystä tulevia helmi-maaliskuun kokouksia varten seuraavasti: "Uudistusohjelman valmisteluun toivotaan konkreettisia euromääräisiä toimenpiteitä ja eriteltynä taloudelliset vaikutukset eri vuosille."

Uudistusohjelman valmisteluprosessi etenee tämän kokouksen jälkeen seuraavasti:

 • Tulevaisuusjaostot
  • terveydenhuollon palvelut -jaosto: 28.2.2024
  • aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut –jaosto 6.3.2024
  • vanhusten palvelut -jaosto: 7.3.2024
  • lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto: 5.3.2024
  • Pelastuslautakunta 13.3.2024
 • Aluevaltuuston selostustilaisuus + iltakoulu 29.2.2024 klo 16–20
 • Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta 20.3.2024 klo 8.30–14
  • uudistusohjelman jatkotyöstö
 • Aluehallituksen seminaari 4.-5.4.2024 (uudistusohjelman luonnoksen käsittely)
 • Talousarvio- ja suunnitelmaneuvottelukunta 9.4.2024 klo 16–20
  • lopullisen version käsittely
 • Aluehallituksen esityslistan julkaisu pe 12.4.2024
 • Aluehallitus 16.4.2024 (esitys aluevaltuustolle)
 • Aluevaltuusto 29.4.2024 (hyväksyminen)

 

Tarkoituksena aikuissosiaalityö- ja vammaispalvalut -jaoston kokouksessa on jatkaa uudistusohjelman käsittelyä huomioiden talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunnan ohjeistuksen konkreettisista euromääräisistä toimenpiteistä ja taloudellisten vaikutusten erittelystä eri vuosille.

Uudistusohjelmaa koskeva toimialan jatkojalostettu aineisto toimitetaan jaostolle erikseen maanantaina 4.3.2024.

Ehdotus

Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto päättää:

 1. käydä keskustelua toimialan uudistusohjelman laadinnasta ja euromääräisistä toimenpiteistä ja puoltaa osaltaan esitettyjä toimenpiteitä;
 2. todeta, että toimenpiteiden lopullinen esitysmuoto voi vielä muuttua hyvinvointialueen yhteisen jatkovalmistelun tuloksena. 

 

 

Päätös

Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto päätti: 

 1. käydä keskustelua toimialan uudistusohjelman laadinnasta ja euromääräisistä toimenpiteistä ja puoltaa osaltaan esitettyjä toimenpiteitä; 
 2. todeta, että uudistusohjelman toimenpiteiden kustannusvaikutukset aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan osalta vuodelle 2024 ovat yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa ja vuosille 2025–2026 yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa; 
 3. todeta, että toimenpiteiden lopullinen esitysmuoto voi vielä muuttua hyvinvointialueen yhteisen jatkovalmistelun tuloksena.

 

Lisäksi aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut jaosto pitää tärkeänä, että uudistusohjelman toimien vaikutuksia toimialan palveluja käyttäviin asiakkaisiin seurataan. Työntekijöiden lähtövaihtuvuus on korkea ja siihen tulee riittävillä toimilla vastata. 

Lisätietoja päätöksestä antaa vs. aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelujen toimialajohtaja Henna Kaukonen-Nyholm (henna.kaukonen-nyholm@vakehyva.fi)

Kokouskäsittely

Vammaisneuvoston edustaja Kristiina Mäkelä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.30. 

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja Kirsi Leväpelto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.53. Jaoston esittelijänä toimi tämän jälkeen aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja Henna Kaukonen-Nyholm.

Muutettu päätösehdotus:

Asian käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: 

Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto päättää: 

 1. käydä keskustelua toimialan uudistusohjelman laadinnasta ja euromääräisistä toimenpiteistä ja puoltaa osaltaan esitettyjä toimenpiteitä; 

 1. todeta, että uudistusohjelman toimenpiteiden kustannusvaikutukset aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialan osalta vuodelle 2024 ovat yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa ja vuosille 2025–2026 yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa; 

 1. todeta, että toimenpiteiden lopullinen esitysmuoto voi vielä muuttua hyvinvointialueen yhteisen jatkovalmistelun tuloksena.