Aluehallitus, kokous 7.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Hyvinvointialuelain  97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset

Perustelut

Aluehallitukselle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat viranhaltijapäätökset: 

Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Henkilöstövuokrauksen hankinta vammaispalvelut lähihoitajat, 19.01.2023

Hyvinvointialuejohtaja
Yleinen päätös:
§ 9 Valtuustoryhmän tuen myöntäminen vuodelle 2023 / Sosiaalidemokraattinen aluevaltuustoryhmä, 02.02.2023
§ 10 Valtuustoryhmän tuen myöntäminen vuodelle 2023 / Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä, 02.02.2023
§ 11 Valtuustoryhmän tuen myöntäminen vuodelle 2023 / Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä, 02.02.2023

Johtajaylilääkäri
Hankintapäätös:
§ 4 Vapaaehtoisten koronatestauspalvelujen hankinta Helsinki-Vantaan lentoasemalla Kiinasta saapuville matkustajille, 27.01.2023

Tietohallintojohtaja
§ 3 ICT-hankintapäätös Valtionkonttorin vaatiman raportoinnin muutostöistä, 13.01.2023
§ 4 ICT-hankintapäätös palvelukassajärjestelmän ja maksupäätteiden hankinnasta, 19.01.2023
§ 5 ICT-hankintapäätös Walmu-asiakashallintaohjelmiston hankinnasta Software as a Service (SaaS) -palveluna, 19.01.2023
§ 8 ICT-hankintapäätös WhereScape-lisensseistä, 30.01.2023
§ 9 ICT-hankintapäätös käsitemallinnustyökalun lisensseistä hyvinvointialueen tiedolla johtamisen toimintoihin, 30.01.2023

Ehdotus

Aluehallitus päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja olla käyttämättä niihin hyvinvointialuelain tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisäksi aluehallitus päätti merkitä seuraavat viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja olla käyttämättä niihin hyvinvointialuelain tarkoittamaa otto-oikeutta:

  • Hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös 3.2.2023 § 16 Valtuustoryhmän tuen myöntäminen vuodelle 2023 / Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä
  • Hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös 3.2.2023 § 15 Valtuustoryhmän tuen myöntäminen vuodelle 2023 / Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp i Vanda och Kervo
  • Hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös 3.2.2023 § 14 Valtuustoryhmän tuen myöntäminen vuodelle 2023 / Liike Nyt -aluevaltuustoryhmä
  • Hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös 3.2.2023 § 13 Valtuustoryhmän tuen myöntäminen vuodelle 2023 / Keskustan aluevaltuustoryhmä
  • Hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös 3.2.2023 § 12 Valtuustoryhmän tuen myöntäminen vuodelle 2023 / Valta kuuluu kansalle -aluevaltuustoryhmä
     

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)