Aluehallitus, kokous 8.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Hyvinvointialueen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022

VAKEDno-2022-226

Perustelut

Asian valmistelija: talousvalmistelujohtaja Hanna Heinikainen

Hyvinvointialueen toiminta ajalla 1.1.-30.9.2022

Tammi-syyskuun 2022 aikana hyvinvointialueen käynnistymisen valmistelu on edennyt rivakasti. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto ja aluehallitus aloittivat toimintansa maaliskuussa 2022.  Kevään aikana aluevaltuustossa mm. hyväksyttiin hyvinvointialueen hallintosääntö, selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvästä sosiaali- ja terveystoimen omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista, HUS-Yhtymän perussopimus sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus. Lisäksi valittiin hyvinvointialueen johtaja sekä palvelualueista vanhus-, konsernipalvelu-, terveydenhuollon palvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelualueiden palvelualuejohtajat sekä päätettiin palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä periaatteista.

Hyvinvointialueen palveluja on valmisteltu viidessä fuusioryhmässä, joihin kuuluu edustus sekä Vantaan että Keravan sosiaali- ja terveyspalveluista, Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeesta ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksesta. Fuusioryhmät ja valmisteluhenkilöstö ovat valmistelleet mm. organisaatiorakennetta, ICT-, talous- sekä henkilöstöhallinnon eri osa-alueita sekä hyvinvointialueen hankintoja. Hyvinvointialueen ensimmäinen asukastilaisuus pidettiin kesäkuussa.

Seurantajakson 1.1.-30.9.2022 aikana pelastustoimen osalta käynnistettiin Tikkurilan valmiusaseman suunnittelu. Lisäksi hankintasopimusten siirtoja valmisteltiin yhteistyössä luovuttavien organisaatioiden kanssa. Strategia- ja talousarviovalmistelutyö eteni. Ylimpien johtamistehtäviin täytöt etenivät ja henkilöstöhallinnon prosesseja rakennettiin. Myös tietojärjestelmähankkeita edistettiin.

Hyvinvointialueen talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2022

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kokonaisrahoitus muodostuu vuosina 2021 ja 2022 saaduista valtionavustuksista (STM ja VM). Vuonna 2021 saadut avustukset ovat olleet käytettävissä myös kuluvana vuonna. Saatujen valtionavustusten yhteissumma oli 30.9.2022 mennessä 27 018 325,92 euroa. Saaduista valtionavustuksista arvioidaan siirtyvät käytettäväksi vuodelle 2023 noin 6 milj. euroa.

Valtionavustusten lisäksi hyvinvointialue on saanut pankkitilille muita tuloeriä, kuten oma-aloitteisten ja arvonlisäverojen palautuksia yhteensä noin 1,6 milj. euroa. Saatujen valtionavustusten ja muiden tuloerien yhteissumma koko valmisteluajalle 2021–2022 on yhteensä 28 647 476,68 euroa.

Hyvinvointialueen kustannukset aikavälillä 1.1.-30.9.2022 olivat 8 513 022 euroa. Kirjanpidon toteutuneista kokonaiskustannuksista noin 45 % on kohdistunut henkilöstökuluihin, eli maksettuihin palkkoihin, palkkioihin ja henkilösivukuluihin. Palvelujen ostojen osuus kokonaiskuluista on 39 %. Palvelujen ostojen kulukertymä kohdistuu erityisesti ICT-valmistelun konsulttipalveluihin. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talouden menoennuste vuodelle 2022 on noin 21 milj. euroa

Ehdotus

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi hyvinvointialueen puolivuosikatsauksen ajalta tammi-syyskuulta 2022 ja esittää edelleen aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi hyvinvointialueen puolivuosikatsauksen ajalta tammi-syyskuulta 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.