Aluehallitus, kokous 8.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Hyvinvointialueen vammaisneuvoston varajäsenten nimeäminen

VAKEDno-2022-299

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Anne Järvinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 21 §:n mukaan aluehallitus asettaa vammaisneuvoston valtuustokausittain. Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.6. § 111 asettaa hyvinvointialueelle vammaisneuvoston valtuustokaudelle 2022-​2025 sekä vahvisti hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäsenmääräksi 9 jäsentä. 

Hyvinvointialuelain 32 §:n mukaan vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten,​ että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallitus on pyytänyt 7.6. § 111 Vantaan vammaisneuvostoa esittämään keskuudestaan 6 edustajaa hyvinvointialueen vammaisneuvostoon sekä Keravan vammaisneuvostoa esittämään keskuudestaan 3 edustajaa hyvinvointialueen vammaisneuvostoon.

Vantaan vammaisneuvosto päätti 8.6.2022 § 6 esittää nimettäväksi Vantaan kaupungin vammaisneuvostosta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon kuusi edustajaa seuraavasti: vammaisneuvosto päätti valita hyvinvointialueen vammaisneuvostoon automattisesti Vantaan vammaisneuvoston puheenjohtajan sekä suorittaa henkilövaalin muiden ehdokkaiden välillä. Ehdokkaiksi hyvinvointialueen vammaisneuvostoon ilmoittautuivat Helena Forssell, Eeva Pitkänen, Rainer Skogberg, Kalle Haukka, Pirjo Ylimäki ja Pia Karasjärvi. Vantaan vammaisneuvosto valitsi hyvinvointialueen vammaisneuvostoon automaattisesti Vantaan vammaisneuvoston puheenjohtaja Kristiina Mäkelän sekä äänestystuloksen perusteella seuraavat henkilöt: Pirjo Ylimäki, Kalle Haukka, Pia Karasjärvi, Rainer Skogberg, Helena Forssell. 

Keravan vammaisneuvosto päätti 11.8.2022 § 28 esittää nimettäväksi Keravan kaupungin vammaisneuvostosta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon kolme edustajaa: Tarja Räisänen, Jenni Sinertö ja Krista Lomas. 

Ehdotus

Aluehallitus päättää nimetä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon:

1. kuusi jäsentä Vantaan vammaisneuvostosta: Kristiina Mäkelä, Pirjo Ylimäki, Kalle Haukka, Pia Karasjärvi, Rainer Skogberg, Helena Forssell; sekä

2. kolme jäsentä Keravan vammaisneuvostosta: Tarja Räisänen, Jenni Sinertö ja Krista Lomas. 

 

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

  1. nimetä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon:
    • seuraavat kuusi jäsentä Vantaan vammaisneuvostosta: Kristiina Mäkelä, Pirjo Ylimäki, Kalle Haukka, Pia Karasjärvi, Rainer Skogberg, Helena Forssell; sekä
    • seuraavat kolme jäsentä Keravan vammaisneuvostosta: Tarja Räisänen, Jenni Sinertö ja Krista Lomas. 
  2. että hyvinvointialueen vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
  3. pyytää Vantaan vammaisneuvostoa esittämään keskuudestaan 6 varajäsentä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon sekä Keravan vammaisneuvostoa esittämään keskuudestaan 3 varajäsentä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia, joten esityksissä pyydetään ilmoittamaan, kenen varajäseneksi henkilöitä esitetään.


Lisätietoja päätöksestä antaa päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroos, riikka.liljeroos@vantaa.fi.

Perustelut

Asian valmistelija: Hallinnon asiantuntija Anni Siirola

Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.8.2022 §154 pyytää Vantaan vammaisneuvostoa esittämään keskuudestaan 6 varajäsentä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon sekä Keravan vammaisneuvostoa esittämään keskuudestaan 3 varajäsentä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia, joten esityksissä pyydetään ilmoittamaan, kenen varajäseneksi henkilöitä esitetään.

Vantaan vammaisneuvosto järjesti sähköpostitse tapahtuneen ilmoittautumismenettelyn hyvinvointialueen vammaisneuvoston varajäsenten valitsemiseksi. Määräaikaan mennessä ilmoittautui viisi henkilöä ja yksi varajäsenen paikka jäi täyttämättä. Vantaan vammaisneuvosto esittää hyvinvointialueen vammaisneuvostoon 5 varajäsentä seuraavasti:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kristiina Mäkelä Kari Ali-Yrkkö
Pirjo Ylimäki Eeva Pitkänen
Kalle Haukka Yodit Melaku
Pia Karasjärvi Ritva Engblom
Rainer Skogberg Kari Natunen
Helena Forssell  -


Keravan vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 27.10.2022 §34 esittää hyvinvointialueen vammaisneuvostoon 3 varajäsentä seuraavasti:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tarja Räisänen Kari Salminen
Jenni Sinertö Eero Nurmi
Krista Lomas Arja Virolainen

 

Ehdotus

Aluehallitus päättää nimetä hyvinvointialueen vammaisneuvostoon:

1. viisi henkilökohtaista varajäsentä Vantaan vammaisneuvostosta seuraavasti: 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kristiina Mäkelä Kari Ali-Yrkkö
Pirjo Ylimäki Eeva Pitkänen
Kalle Haukka Yodit Melaku
Pia Karasjärvi Ritva Engblom
Rainer Skogberg Kari Natunen
Helena Forssell  -

2. kolme henkilökohtaista varajäsentä Keravan vammaisneuvostosta seuraavasti:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Tarja Räisänen Kari Salminen
Jenni Sinertö Eero Nurmi
Krista Lomas Arja Virolainen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.