Aluehallitus, kokous 8.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Hyvinvointialuelain  97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset

Perustelut

Aluehallitukselle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat viranhaltijapäätökset

Hallintovalmistelujohtaja
Hankintapäätös:
§ 10 VATI-tilausjärjestelmän testauksen, käyttäjätietoselvityksien ja käyttöönoton tuen hankinta, 28.10.2022

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Paikallinen virka- ja työehtosopimus hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystyksen ennalta suunnitelluista joustavista työajoista, 01.11.2022

Hyvinvointialuejohtaja
Yleinen päätös:
§ 36 Esitys oppilaista maanpuolustuskursseille vuonna 2023, 02.11.2022

Talousjohtaja
Hankintapäätös:
§ 5 Viranhaltijapäätös Hyvinvointialueen pankki- ja maksuliikepalveluista ajalle 1.1.2023 – 30.6.2024, 24.10.2022

Tietohallintojohtaja
§ 71 ICT-hankintapäätös ONEiO-integraatioratkaisun käyttöönotosta ja lisensseistä, 23.10.2022
§ 72 ICT-hankintapäätös AutoStore- ja XDS-työnkulkujen konfiguraatiosta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ympäristöön, 26.10.2022
§ 74 ICT-hankintapäätös vaaratapahtumien raportointi- ja analysointiohjelmajärjestelmään tehtävien muutostöiden ja lisenssien hankinta, 26.10.2022
§ 75 ICT-hankintapäätös sähköisen allekirjoituksen ja arkistoinnin käyttöönoton ja jatkuvien palveluiden hanki, 26.10.2022
§ 78 ICT-hankintapäätös Quest-lisensseistä sähköposti-, Teams-, ja OneDrive -migraatioita varten, 01.11.2022

Ehdotus

Aluehallitus päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja olla käyttämättä niihin hyvinvointialuelain tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vantaa.fi.