Aluehallitus, kokous 8.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023 – 2027: Investointisuunnitelmaesityksen päivittäminen ja valtiolle tarkastettavaksi lähettäminen

VAKEDno-2022-582

Perustelut

Asian valmistelija: talousvalmistelujohtaja Hanna Heinikainen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuosia 2023–2027 koskeva, aluevaltuuston 27.9.2022 hyväksymä investointisuunnitelma toimitettiin valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle 30.9.2022. Tämän jälkeen valtiovarainministeriöltä saatiin lisäohjeistusta ja investointisuunnitelma palautettiin hyvinvointialueelle käsiteltäväksi uudelleen.  Investointisuunnitelmaa on tämän jälkeen päivitetty saadun lisäohjeistuksen mukaisesti. Tästä syystä investointisuunnitelmaa käsitellään pelastuslautakunnassa, aluehallituksessa ja aluevaltuustossa uudelleen marraskuun aikana.  Pelastuslautakunta käsittelee investointisuunnitelmaehdotusta 7.11.2022, aluehallitus 8.11.2022 ja aluevaltuusto 22.11.2022. Uusi investointisuunnitelmaesitys tulee toimittaa valtiovarainministeriölle marraskuun aikana.

Nyt käsiteltävä investointisuunnitelma 2023 sisältää ne investoinnit, joille haetaan investointilupaa / lainanottovaltuutta vuosille 2023 – 2027 valtiovarainministeriön 16.6.2022 vuodelle 2023 myöntämän lainanottovaltuuden puitteissa.

Ministeriöiden päätös investointisuunnitelman hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä annetaan hyvinvointialueille marraskuun 2022 loppuun mennessä.  Hyväksytyn investointisuunnitelman mukaiset hankkeet voidaan toteuttaa 2023 – 2027 erikseen tehtävän päätöksenteon perusteella.

Vuosien 2023 -2027 investointisuunnitelman muutokset

Ministeriöihin toimitettavan investointisuunnitelman tulee sisältää pysyvät vastaavat ja investointeja vastaavat sopimukset. Lainanottovaltuudella tulee kattaa myös investointeja vastaavat sopimukset.

Valtion investointien ohjauksen prosessissa investoinnin ja investointisuunnitelman käsite on siten laajempi, kuin että se olisi pelkkä lainanottovaltuus ja investointien kirjanpidollinen tulkinta.

Valtiovarainministeriön laskelman mukaan hyvinvointialueen lainanottovaltuutus ylittyy, mikäli alkuperäisessä suunnitelmassa pysyttäisiin ja alkuperäisessä suunnitelmassa hankittavaksi esitetyt tilat lunastetaan hyvinvointialueelle ja muut investoinnit toteutettaisiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Alkuperäisestä investointisuunnitelmasta on karsittu kolme SOTE-kiinteistöä ja pelastustoimen osalta Nurmijärven paloasema mahdollisten hankittavien kohteiden osalta sekä ICT ja muita investointeja.

Ehdotus Vantaan ja Keravan päivitetyksi investointisuunnitelmaesitykseksi vuosille 2023-2027 on liitteenä.

Ehdotus

 Aluehallitus päättää:

 1. todeta, että pelastuslautakunnan käsittelyssä tapahtuvat mahdolliset muutokset huomioidaan aluevaltuustolle lähetettävään esitykseen; ja
 2. esittää edelleen aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:
  1. hyväksyä liitteen mukaisen päivitetyn investointisuunnitelmaesityksen ja todeta, että talousvalmistelujohtaja voi tehdä esitykseen teknisiä tarkennuksia;
  2. todeta,​ että varsinainen päätös rakennusinvestoinneista ja niiden toteuttamistavoista ei synny tämän investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä. Päätöksiä investoinneista tullaan käsittelemään talousarvion ja siirtymäkauden tilastrategian yhteydessä.

Päätös

Aluehallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti tehdä investointisuunnitelmaesitykseen seuraavan muutoksen: Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 • vuodelle 2023: 4 000 000
 • vuodelle 2024: 5 000 000
 • vuodelle 2025: 88 000 000
 • vuodelle 2026: 5 000 000
 • vuodelle 2027: 5 000 000
   

Aluehallitus päätti esittää edelleen aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:

 1. hyväksyä liitteen mukaisen päivitetyn investointisuunnitelmaesityksen ja todeta, että talousvalmistelujohtaja voi tehdä esitykseen teknisiä tarkennuksia;
 2. todeta,​ että varsinainen päätös rakennusinvestoinneista ja niiden toteuttamistavoista ei synny tämän investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä. Päätöksiä investoinneista tullaan käsittelemään talousarvion ja siirtymäkauden tilastrategian yhteydessä.


Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo. aronkyto@vantaa.fi.