Aluevaltuusto, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Valtuustoaloitteet (lisäpykälä)

Perustelut

Kokouksen aikana jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet:

1. Sirpa Siru Kauppisen, Tiina Tuomelan, Mika Kasosen ja Tiina Keskimäen valtuustoaloite "Valtuustoaloite nuorison väkivallan ja jengiytymisen ehkäisemiseksi". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 30 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti:

"Pääkaupunkiseudun kunnat sekä hyvinvointialueet luovat yhdessä ohjelman jengiytymisen vähentämiseksi.  

Tarvitaan yhteisiä toimintatapoja jotta 

  • eri organisaatioiden osat kohtaavat toisensa,
  • asettavat yhteiset tavoitteet, 
  • arvioivat resurssien tarpeen ja laadun sekä 
  • tarvittavat yhteistyötahot sekä 
  • seuraavat toimenpiteiden riittävyyttä."

​​​​

2. Eve Rämön valtuustoaloite "Aloite palkkatietojen näkyvyydestä työpaikkailmoituksissa". Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut 29 aluevaltuutettua. Valtuustoaloite kuului seuraavasti:

"Esitän, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen työpaikkailmoituksissa ilmoitetaan aina peruspalkka. Tämän lisäksi ilmoitukseen kirjataan mahdolliset muut lisät tai kokonaispalkan muodostumiseen liittyvät seikat ja työsuhde-edut.

Palkkojen ilmoittaminen työpaikkailmoituksissa on osa palkkauksen avoimuutta ja se jo itsessään edistää palkkauksen oikeudenmukaisuutta ja helpottaa palkkauksen vertailtavuutta.

Hyvinvointialueella on monissa toimissa hyvinkin kilpailukykyinen palkka. Palkkojen avoin ilmoittaminen lisää kiinnostusta hyvinvointialueeseen työnantajana ja edistää reilua työnantajakuvaa"

Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi saapuneet valtuustoaloitteet ja lähettää ne aluehallituksen valmisteltavaksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)