Edunvalvontajaosto, kokous 14.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.​​​

  • Omistajamuutokset Oy Apotti Ab:ssä ja sen vaikutukset.

  • Aluevaltuuston päätös 12.12.2023 koskien hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteita ja konserniohjetta.

  • Valtiovarainministeriön Kunta- ja alueosaston vastaus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kannanottoon hyvinvointialueiden rahoitusmallin tarveperustaisuuden kehittämisestä.
     

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Päätös

Käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Edunvalvontajaosto käsitteli lisäksi YTA-alueen yhteistyösopimuksen laadintaa ja merkitsi tiedoksi aluehallitukselle 26.1.2024 järjestettävän tilaisuuden, jonka koollekutsujana toimii HUS-yhtymä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)