Edunvalvontajaosto, kokous 14.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksiin 13.11.2023, 27.11.2023 ja 18.12.2023 sekä yhtymäkokoukseen 14.12.2023

VAKEDno-2023-72

Perustelut

Edunvalvontajaoston viime HUS-yhtymäasioiden käsittelyn jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallitus on pitänyt kokouksia 13.11.2023 ja 27.11.2023. Yhtymähallituksen seuraava kokous on tulossa 18.12.2023.

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

 • jäsen Pirkko Letto, varajäsen Jukka Hako
 • jäsen Mika Kasonen, varajäsen Sirpa Peura
   

Lisäksi HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään ennen edunvalvontajaoston kokousta 14.12.2023. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 28.11.2023 § 282 päättänyt:

 1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2023 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
 2. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti:
  • asiakohdassa 28, että HUS-yhtymän talousarvioksi vahvistetaan aiemman yhtymäkokouksen päätöksen mukainen talousarvioraami;
  • esittää asiakohdassa 34 Mika Kasosen tilalle yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Heli Hakala (kok.);
  • esittää asiakohdassa 38 Tuukka Saimenin tilalle tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Markku Weckman (ps.);
  • että esityslistan muut asiat voidaan käsitellä esityslistan mukaisesti.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksista 13.11.2023 ja 27.11.2023, yhtymäkokousedustajan terveiset yhtymäkokouksesta 14.12.2023 ja käy keskustelua yhtymähallituksen kokouksen 18.12.2023 käsiteltävistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

---------------------

HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Heli Hakala poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 15.42.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)