Edunvalvontajaosto, kokous 20.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.​​​

 • Hyvinvointialueiden kannanotto 19.10.2023 Valviran ohjeeseen sosiaalityön sijaiskelpoisuuden tiukennuksista ja ehdotus mitoitussäännöksen voimaantulon siirtämisestä (oheismateriaalina)
 • Edunvalvontajaoston loppusyksyn kokoukset:
  • to 9.11. klo 15-16.30: käsiteltävänä luonnos konserniohjeesta
  • to 23.11. klo 13-14.30: käsiteltävänä HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12. asiat
  • to 14.12. klo 15-16.30
 • Alustava luonnos edunvalvontajaoston kevään 2024 kokousaikataulusta.
   

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi

--------------------

Päätöksenteon jälkeen siirryttiin käsittelemään 80 §:ää.

Kokouskäsittely

Edunvalvontajaoston jäsen Tanja Aidanjuuri saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 8.35. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.00.

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen esitteli Oy Apotti Ab:n ylimääräistä yhtiökokousta 7.11.2023. Hän poistui kokouksesta tämän jälkeen klo 9.04.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen esitteli hyvinvointialueiden kannanoton 19.10.2023 Valviran ohjeeseen sosiaalityön sijaiskelpoisuuden tiukennuksista ja ehdotus mitoitussäännöksen voimaantulon siirtämisestä. Hän poistui kokouksesta tämän jälkeen klo 9.14.

Käsiteltiin alustava luonnos edunvalvontajaoston kevään 2024 kokousajankohdista. Alustavat ajankohdat ovat 25.1.2024, 7.3.2024, 11.4.2024, 2.5.2024 ja 6.6.2024. Todettiin, että kokousaikataulu on tarkoitus käsitellä päätösasiana seuraavassa edunvalvontajaoston kokouksessa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)