Edunvalvontajaosto, kokous 20.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 HUS-yhtymän yhtymähallituksen 23.10.2023 kokouksen käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

VAKEDno-2023-72

Perustelut

HUS-yhtymän yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 23.10.2023. HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään viisi päivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jos erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslistan julkiset asiat ovat saatavilla HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

  • jäsen Pirkko Letto, varajäsen Jukka Hako
  • jäsen Mika Kasonen, varajäsen Sirpa Peura
     

Edunvalvontajaoston tehtävänä on vastata osaltaan hyvinvointialueen edunvalvonnasta suhteessa valtionhallintoon, HUS-yhtymään, Vantaan ja Keravan kaupunkeihin sekä muihin sidosryhmiin.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen 23.10.2023 käsiteltävistä asioista.

Päätös

Edunvalvontajaosto kävi keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen 23.10.2023 käsiteltävistä asioista. Edunvalvontajaosto kiinnittää huomiota siihen, että HUS-yhtymän perussopimuksen 22 §:n mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma valmistellaan yhteistyössä jäsenten kanssa yhtymäkokouksen hyväksymää talousarvion kehystä noudattaen. Muuttuneen tilannekuvan sitä edellyttäessä tulee HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden asiantuntijoiden tarkastella tilanne, kartoittaa mahdollisuudet yhtymäkokouksessa päätetyssä talousarviokehyksessä pysymiseen ja mahdollisesti tuoda yhteinen esitys HUS-yhtymän yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Edunvalvontajaosto katsoo, että HUS-yhtymän 23.10.2023 esityslistan kohta 127 tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Mika Kasonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 9.31.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)