Edunvalvontajaosto, kokous 20.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 HUS-yhtymän yhtymähallituksen 9.10.2023 käsitellyt asiat

VAKEDno-2023-72

Perustelut

Edunvalvontajaoston viime kokouksen 5.10.2023 jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallitus on pitänyt kokouksen 9.10.2023. Kyseisen kokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina sekä HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

  • jäsen Pirkko Letto, varajäsen Jukka Hako
  • jäsen Mika Kasonen, varajäsen Sirpa Peura

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)