Edunvalvontajaosto, kokous 25.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.​​​ Käsiteltävänä:

  • Tilannekatsaus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Apotti-selvityksen laadintaan

  • Kansallinen erikoissairaanhoidon, sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvitys (selvitys + esittelydiat)

  • Valtiovarainministeriön päätös 21.12.2023 hyvinvointialueille maksettavasta vuoden 2024 rahoituksesta
     

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)