Edunvalvontajaosto, kokous 25.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksiin 18.12.2023 ja 15.1.2024 sekä tulevaan kokoukseen 12.2.2024

VAKEDno-2024-210

Perustelut

Edunvalvontajaoston viime HUS-yhtymäasioiden käsittelyn jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallitus on pitänyt kokouksia 18.12.2023 ja 15.1.2024. Yhtymähallituksen seuraava kokous on tulossa 12.2.2024.

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

  • jäsen Pirkko Letto, varajäsen Jukka Hako
  • jäsen Heli Hakala, varajäsen Sirpa Peura

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksista 18.12.2023 ja 15.1.2024 ja käy keskustelua yhtymähallituksen tulevasta kokouksesta 12.2.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi edunvalvontajaosto käsitteli Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimusta koskevaa hallitusten tapaamista 26.1.2024, jonka HUS-yhtymä on kutsunut koolle. Todettiin, että tilaisuus on luonteeltaan päättäjille tarkoitettu yleinen informaatio- ja keskustelutilaisuus YTA-sopimuksesta eli ei YTA-sopimuksen valmistelua tai sopimuksen sisältöä koskeva neuvottelutilaisuus, jotka voisivat mahdollisesti aiheuttaa esteellisyyttä. Sovittiin, että hallintojohtaja laittaa esteellisyystulkinnasta viestiä aluehallitukselle.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

----------

HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Heli Hakala poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 14.18.

Kokouskäsittely

Edunvalvontajaoston jäsen Olga Gilbert saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 14.08.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)