Edunvalvontajaosto, kokous 6.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.​​​ Käsiteltävänä:

  • Hyvinvointialuejohtajan kirjelmä Vantaan kaupungille 31.5.2024 koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja Vantaan kaupungin järjestöavustusten myöntämistä.

  • Oy Apotti Ab:n omistus- ja takausjärjestelyt etenevät aluevaltuuston 10.6.2024 käsiteltäväksi. Mikäli aluevaltuusto hyväksyy esitetyt omistus- ja takausjärjestelyt, tuodaan aluehallitukselle sen jälkeen käsiteltäväksi vielä erikseen asiaa koskeva irtautumissopimus.
     

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi. Edunvalvontajaosto korosti, että yhteistyö kaupunkien kanssa on tärkeää, ja roolituksen ja yhteistyöprosessien selkiyttämistä on syytä vielä tarkastella. Lisäksi edunvalvontajaosto merkitsi tiedoksi tuoreen tiedon valtioneuvoston päätöksen 6.6.2024, jonka mukaan yksikään hyvinvointialue ei saa uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Hyvinvointialueet voivat kuitenkin jatkaa aiempia investointihankkeita normaalisti, mutta ne eivät voi ottaa lainaa uusiin hankkeisiin. Valtioneuvosto päätti 6. kesäkuuta myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamisesta vuodelle 2024. Hyvinvointialue saa lainanottovaltuutta yhteensä 9,15 miljoonaa euroa muun muassa uuden paloaseman rakentamiskustannuksiin. Valtioneuvoston päätös ei kuitenkaan kata Lännen perhekeskuksen investointia. Edunvalvontajaosto katsoo, että aluehallitukselle tulee saada selvitys kyseisen päätöksen vaikutuksista.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.