Edunvalvontajaosto, kokous 6.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksiin touko-kesäkuussa 2024 ja yhtymäkokoukseen 13.6.2024

VAKEDno-2024-210

Perustelut

Touko-kesäkuussa HUS-yhtymän yhtymähallituksella on ollut kokouksia 6.5.2024, 24.5.2024 ja 3.6.2024. Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 17.6.2024 (ja tämän jälkeen 19.8.2024). Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

 • jäsen Pirkko Letto, varajäsen Jukka Hako
 • jäsen Heli Hakala, varajäsen Sirpa Peura
   

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään 13.6.2024. Aluehallitus päätti kokouksessaan 30.5.2024 § 118:

 1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-​yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
 2. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti:
  1. esityslistan 5 §:n osalta antaa yhtymäkokousedustajalle ensisijaiseksi toimiohjeeksi esittää/kannattaa:
   • HUS-yhtymän toiminnan vuoden 2025 raamiksi 2 284 315 984 euroa;
   • että HUS yhtymälle ohjataan lisäksi erikseen vuoden 2023 alijäämien kattamiseen rahoituslain 10 §:n mukaista rahoituksen tason korjausta yhteensä 84 491 550 euroa (samassa suhteessa kuin Uudenmaan hyvinvointialueille);
   • että HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden/Helsingin kaupungin väliset työnjaolliset muutokset huomioidaan syksyn lopullisessa talousarviovalmistelussa;
   • muita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian mukaisia ja HUS-yhtymän jäsenten yhdessä sopimia talousarviotavoitteita huomioitavaksi HUS-yhtymän talousarviovalmistelun yhteydessä.
  2. että toissijaisesti yhtymäkokousedustaja voi äänestää myös sellaisen esityksen puolesta, jossa HUS-yhtymän raami vuodelle 2025 on ensisijaista esitystä pienempi ja alijäämien kattamiseen osoitetaan ensisijaista päätöstä pienempää, tai ei lainkaan, rahoitusta.
  3. esityslistan 5 §:n kohdalla, mikäli ensisijainen tai toissijainen toimintaohje ei tule päätetyksi, annetaan ohjeeksi kannattaa sellaista raamiesitystä joka läpi mennessään olisi mahdollisimman lähellä toimiohjeen kohtaa yksi.
  4. muissa kohdissa äänestää pohjaesityksen mukaisesti.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset HUS-yhtymän yhtymähallituksen touko-kesäkuun 2024 kokouksista, ja käy keskustelua yhtymähallituksen kokouksista sekä tulevasta yhtymäkokouksesta 13.6.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

----------------------

HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Heli Hakala poistui kokouksesta klo 13.20 päätöksenteon jälkeen.