Edunvalvontajaosto, kokous 6.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tilannekatsaus hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muutosneuvotteluista sekä lisärahoitushakemuksen valmisteluryhmästä

VAKEDno-2024-1022

Perustelut

Lainanottovaltuuden muuttamista koskevan valmisteluryhmän raportti valmistunut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on jättänyt valtiovarainministeriölle hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamisesta 16.2.2024. Hyvinvointialueesta annetun lain 15.4 §:n mukaan valtiovarainministeriö asettaa lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen valmistelua varten valmisteluryhmän, johon valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö sekä asianomainen hyvinvointialue nimeävät edustajansa. Valtiovarainministeriö asetti 13.3.2024 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen valmisteluryhmän. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi finanssineuvos Antto Korhonen valtiovarainministeriöstä ja jäseninä olivat budjettineuvos Virpi Vuorinen valtiovarainministeriöstä, erityisasiantuntija Jussi Lind sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtava asiantuntija Jaana Määttälä sisäministeriöstä sekä hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Asiantuntijoina valmisteluryhmän kuultavina olivat konsernipalveluiden toimialajohtaja Mikko Hokkanen, pelastusjohtaja Jyrki Landstedt sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialajohtaja Hanna Mikkonen.

Valmisteluryhmän toimikausi oli 13.3. – 30.4.2024, mitä pidennettiin 30.4.2024 tehdyllä päätöksellä 31.5.2024 asti. Toimikauden aikana valmisteluryhmä kokoontui kuusi kertaa. Valmisteluryhmän raportti on oheismateriaalina.

Lisärahoitushakemuksen valmisteluryhmän työ käynnistyy 4.6.2024

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on 21.5.2024 jättänyt hakemuksen lisärahoituksesta perustuen aluehallituksen päätökseen 14.5.2024 § 95. Lisärahoitushakemuksen käsittelyä ja sitä koskevan päätösehdotuksen valmistelua varten valtiovarainministeriö asettaa valmisteluryhmän, johon valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö sekä asianomainen hyvinvointialue voivat nimetä edustajansa. Valmisteluryhmän tehtävänä on hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain (617/2021) 11 ja 26 §:n mukaisesti arvioida Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hakeman lisärahoituksen myöntämisen edellytyksiä. Hyvinvointialuejohtaja on viranhaltijapäätöksellään 30.5.2024 § 35 päättänyt nimetä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lisärahoitushakemuksen valmisteluryhmään seuravat edustajat: 

  • Timo Aronkytö, hyvinvointialuejohtaja, jäsen / Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhuspalvelujen toimialajohtaja, varajäsen
  • Mikko Hokkanen, konsernipalvelujen toimialajohtaja, jäsen / Hanna Heinikainen, talousjohtaja, varajäsen
  • Kimi Korvanen, tietohallintopäällikkö (tiedolla johtaminen), jäsen / Heikki Pesonen, analytiikkapäällikkö, varajäsen
  • Tiia Tuovinen, juristi, jäsen / Jenna Laurikkala, laki- ja päätöspalveluiden päällikkö, varajäsen
  • Marianne Juosila, strategiapäällikkö, jäsen / Marja Miettinen, taloussuunnittelupäällikkö, varajäsen
  • Valmisteluryhmä kokoontuu ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 4.6.2024. 
     

Valmisteluryhmä kokoontuu ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 4.6.2024. 

Hyvinvointialuejohtaja ja konsernipalvelujen toimialajohtajat antavat kokouksessa tilannekatsauksen lainanottovaltuuden muutosneuvotteluista sekä lisärahoitusneuvotteluiden käynnistymisestä.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.