Edunvalvontajaosto, kokous 7.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.​​​

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisäksi todettiin, että

  1. edunvalvontajaosto edellyttää, että some-kerrointa koskeva lausunto tuodaan seuraavaan edunvalvontajaostoon;
  2. rahoitukseen vaikuttavat diagnoositietojen sekä siirtyneen rahoituksen oikeellisuus tarkistetaan ja tämä tuodaan hallitukselle tiedoksi vuoden 2023 loppuun mennessä

 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.