Edunvalvontajaosto, kokous 7.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Tilannekatsaus Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:stä

VAKEDno-2023-1113

Perustelut

Asian valmistelija: tilakeskuspäällikkö Pasi Salo

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy on merkitty kaupparekisteriin 27.6.2002. Yhtiö on ollut Eteva kuntayhtymän 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata vammaisten asumiseen ja palvelutoimintaan tarkoitettuja kiinteistöjä ja osakehuoneistoja sekä vuokrata niitä vammaisten asuin- ja palvelukäyttöön.

Hyvinvointialueuudistuksen johdosta Eteva kuntayhtymän omistamat yhtiön osakkeet siirtyivät voimaanpanolain 20 §:n mukaisesti hyvinvointialueille jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa. Yhtiön osakkaita ovat nykyisin:

  • Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, omistusosuus 10,13 %
  • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, omistusosuus 20,39 %
  • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, omistusosuus 33,63 %
  • Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, omistusosuus 16,00 %
  • Päijät-Hämeen hyvinvointialue, omistusosuus 7,38 %
  • Kanta-Hämeen hyvinvointialue, omistusosuus 12,47 %


Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 19.6.2023 § 253 päättänyt:

  1. "hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen ja oikeuttaa toimialajohtaja Jussi Savolan hyväksymään sopimukseen ennen sen allekirjoittamista mahdollisesti tarvittavat tekniset ja muut vähäiset korjaukset
  2.  hyväksyä esitetyt periaatteet Kanta-Hämeen hyvinvointialueen irtautumiseksi Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:stä."
     

Kyseinen päätös on oheismateriaalina. Tilakeskuspäällikkö ja konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta ja mahdollisesta osakasmuutoksesta.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisäksi merkitään esitys tiedoksi ja että valmistelua jatketaan sovituin periaattein.

 

 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13:40.