Edunvalvontajaosto, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Perustelut

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.​​​

  • Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyöryhmän kokouksen 30.10.2023 käsitellyt asiat

  • Oy Apotti Ab:n käyttäjätyytyväisyys

  • Hyvil Oy lausunto koskien edunvalvontajaoston esteellisyyksiä HUS-yhtymän asioissa

  • Luonnos edunvalvontajaoston kevään 2024 kokousaikatauluista
     

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)