Edunvalvontajaosto, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 HUS-yhtymän yhtymähallituksen 13.11.2023 kokouksen käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

VAKEDno-2023-72

Perustelut

HUS-yhtymän yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 13.11.2023. HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään viisi päivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jos erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslistan julkiset asiat ovat saatavilla HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

  • jäsen Pirkko Letto, varajäsen Jukka Hako
  • jäsen Mika Kasonen, varajäsen Sirpa Peura
     

Edunvalvontajaoston tehtävänä on vastata osaltaan hyvinvointialueen edunvalvonnasta suhteessa valtionhallintoon, HUS-yhtymään, Vantaan ja Keravan kaupunkeihin sekä muihin sidosryhmiin.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen 13.11.2023 käsiteltävistä asioista.

Päätös

Edunvalvontajaosto kävi keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen 13.11.2023 käsiteltävistä asioista. Edunvalvontajaosto merkitsi lisäksi tiedoksi HUS-yhtymän esteellisyyttä koskevan muistion ja totesi, että viranhaltijat selvittävät yhdessä HUS-yhtymän ja muiden hyvinvointialueiden kanssa asiaa.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)