Edunvalvontajaosto, kokous 9.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 HUS-yhtymän yhtymähallituksen 6.11.2023 käsitellyt asiat

VAKEDno-2023-72

Perustelut

Edunvalvontajaoston viime kokouksen 20.10.2023 jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallitus on pitänyt kokouksen  23.10.2023 sekä 6.11.2023. Kyseisen kokouksen pöytäkirjat ovat luettavissa HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

  • jäsen Pirkko Letto, varajäsen Jukka Hako
  • jäsen Mika Kasonen, varajäsen Sirpa Peura

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Edunvalvontajaoston jäsen Olga Gilbert saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana 15.05.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki hyvinvointialueesta 141 §)