Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto, kokous 5.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Hyvinvointialueen uudistusohjelman 2. käsittely lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaostossa

VAKEDno-2023-4413

Perustelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaoston käsittelyn 5.2.2024 § 3 jälkeen talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta on käsitellyt tulevaisuusjaostojen aineistoja ja uudistusohjelman laadintaa kokouksessaan 8.2.2024.

Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta merkitsi tiedoksi tulevaisuusjaostojen ja pelastuslautakunnan uudistusohjelmaa koskevat käsittelyt ja antoi kokouksessa tulevaisuusjaostoille ja pelastuslautakunnalle evästystä tulevia helmi-maaliskuun kokouksia varten seuraavasti: "Uudistusohjelman valmisteluun toivotaan konkreettisia euromääräisiä toimenpiteitä ja eriteltynä taloudelliset vaikutukset eri vuosille."

Uudistusohjelman valmisteluprosessi etenee tämän kokouksen jälkeen seuraavasti:

 • Tulevaisuusjaostot
  • terveydenhuollon palvelut -jaosto: 28.2.2024
  • lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto: 5.3.2024
  • aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut –jaosto 6.3.2024
  • vanhusten palvelut -jaosto: 7.3.2024
 • Pelastuslautakunta 13.3.2024
 • Aluevaltuuston selostustilaisuus + iltakoulu 29.2.2024 klo 16–20
 • Talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunta 20.3.2024 klo 8.30–14
  • uudistusohjelman jatkotyöstö
 • Aluehallituksen seminaari 4.-5.4.2024 (uudistusohjelman luonnoksen käsittely)
 • Talousarvio- ja suunnitelmaneuvottelukunta 9.4.2024 klo 16–20
  • lopullisen version käsittely
 • Aluehallituksen esityslistan julkaisu pe 12.4.2024
 • Aluehallitus 16.4.2024 (esitys aluevaltuustolle)
 • Aluevaltuusto 29.4.2024 (hyväksyminen)

 

Tarkoituksena lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaoston kokouksessa on jatkaa uudistusohjelman käsittelyä huomioiden talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunnan ohjeistuksen konkreettisista euromääräisistä toimenpiteistä ja taloudellisten vaikutusten erittelystä eri vuosille.

Ehdotus

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto päättää:

 1. käydä keskustelua toimialan uudistusohjelman laadinnasta ja euromääräisistä toimenpiteistä ja puoltaa osaltaan esitettyjä toimenpiteitä;
 2. todeta, että uudistusohjelman toimenpiteiden kustannusvaikutukset lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialan osalta vuodelle 2024 ovat yhteensä noin 3,3 M€ euroa ja vuosille 2025–2026 yhteensä noin 11,8 M€ euroa;
 3. todeta, että toimenpiteiden lopullinen esitysmuoto voi vielä muuttua hyvinvointialueen yhteisen jatkovalmistelun tuloksena.

Päätös

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto päätti:

 1. käydä keskustelua toimialan uudistusohjelman laadinnasta ja euromääräisistä toimenpiteistä ja puoltaa osaltaan esitettyjä toimenpiteitä;
 2. todeta, että uudistusohjelman toimenpiteiden kustannusvaikutukset lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialan osalta vuodelle 2024 ovat yhteensä noin 3,3 M€ euroa ja vuosille 2025–2026 yhteensä noin 11,8 M€ euroa;
 3. todeta, että toimenpiteiden lopullinen esitysmuoto voi vielä muuttua hyvinvointialueen yhteisen jatkovalmistelun tuloksena;
 4. keskustelun jälkeen lausua uudistusohjelmasta seuraavaa:

 

Jaoston mielestä uudistusohjelma on lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialan osalta tasapainoinen, hyvin valmisteltu ja sisältää uusia näkökulmia ja uudistaa tärkeällä tavalla toimintatapoja ja palveluja. Jaosto näkee, että uudistusohjelmassa on keskeistä korostaa sitä, miten ihmiset – lapset, nuoret ja perheet – tulevat parhaiten autetuksi kustannusten vähenemisen rinnalla.  Jaosto näkee uudistusohjelman koko ajan täsmentyvänä ja tarkentuvana prosessina, jossa korostuu muassa henkilöstön rooli aktiivisena kehittäjänä. Jaoston mielestä onkin tärkeää kuulla ja hyödyntää henkilöstön mahdollisia kehitysajatuksia. Jaosto näkee, että uudistusohjelman jatkotyöstössä on äärimmäisen tärkeää huomioida toimialojen raja- ja yhteistyöpinnat, esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteistyö ja tiivis yhteys aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Jaosto nostaa esille myös muualla kehitettyjen ja toimiviksi todettujen käytäntöjen benchmarkkauksen tärkeänä osana uudistamistyötä ja toivoo, että kansainväliset ja kansalliset yhteistyöpinnat hyödynnetään uusien toimintatapojen kehittämisessä.

Näiden nostojen lisäksi jaosto toivoo saavansa uudistusohjelman etenemisestä ja vaikutuksista lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialan osalta seuranta- ja arviointitietoa.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa lasten,​ nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen,​ hanna.mikkonen@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Jäsen Antti Seppinen poistui asian käsittelyn aikana klo 15:35.