Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto, kokous 5.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Lausunnon antaminen koskien hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmaa

VAKEDno-2023-3646

Perustelut

Asian valmistelija: tilakeskuspäällikkö Pasi Salo 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluverkkojen rakenne pohjautuu fuusioitujen organisaatioiden eli Vantaan kaupungin, Keravan kaupungin, Eteva-kuntayhtymän, Kårkullan kuntayhtymän (Kårkulla samkommun) ja Keski-uudenmaan pelastuslaitoksen palveluverkkoihin. Palveluverkkoihin kuuluvaksi katsotaan sekä oman tuotannon palvelujen tilat ja palvelutoiminta sekä ostettujen palvelujen tilat ja palvelutoiminta.  

Aluehallitus on kokouksessaan 9.5.2023 § 119 merkinnyt tiedoksi palveluverkkojen tilannekatsauksen. Tämän jälkeen palveluverkkoa on vuoden 2023 aikana työstetty hyvinvointialueen tulevaisuusjaostoissa ja lisäksi aluevaltuusto on osaltaan käsittelyt hyvinvointialueen palveluverkkoa aluevaltuuston talous- ja strategiaseminaareissa 2.6.2023 ja 25.9.2023. Tulevaisuusjaostot ovat käsitelleet palveluverkkoa: 

 • Vanhusten palvelut -jaosto 17.5.2023 § 11, 31.8.2023 § 16 sekä 4.10.2023 § 20. 

 • Terveydenhuollon palvelut -jaosto 10.5.2023 § 12, 22.8.2023 § 18 sekä 11.10.2023 § 24.  

 • Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto 3.5.2023 § 9 sekä 19.10.2023 § 21.  

 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto 15.3.2023 § 3, 10.10.2023 § 19 sekä 29.11.2023 § 23 

 

Palveluverkkosuunnitelman laatimista on tämän jälkeen käsitelty aluehallituksen selostustilaisuudessa 17.1.2024 ja kokouksessa 23.1.2024. Tämän jälkeen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet ovat käsitelleet palveluverkkoa kokouksissaan: 

 • Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 1.2.2024 

 • Vanhusneuvosto 15.2.2024 

 • Vammaisneuvosto 15.2.2024 

 • Nuorisovaltuusto 26.2.2024  

 

Vaikuttamistoimielinten huomioiden jälkeen palveluverkkosuunnitelmaa käsitellään aluehallituksen iltakoulussa 28.2.2024 sekä aluevaltuuston selostustilaisuudessa + iltakoulussa 29.2.2024 ennen tulevaa lausuntopyyntökierrosta. 

Palveluverkkosuunnitelmasta pyydetään lausuntoja ajalla 1.3.-2.4.2024: 

 • Keravan ja Vantaan kaupunginhallituksilta 

 • Hyvinvointialueen tulevaisuusjaostoilta, pelastuslautakunnalta ja kansalliskielilautakunnalta 

 • Terveydenhuollon palvelut -jaosto 28.2.2024 

 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto 5.3.2024 

 • Aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaosto 6.3.2024 

 • Vanhusten palvelut -jaosto 7.3.2024 

 • Pelastuslautakunta 13.3.2024 

 • Kansalliskielilautakunta 13.3.2024 

 • Avoin kysely asukkaille, järjestöille ja muille yhteistyökumppaneille 

 

Lausuntokierroksen tuloksia on tarkoitus käsitellä aluehallituksen seminaarissa huhtikuun alussa, minkä jälkeen palveluverkkosuunnitelman on tarkoitus tulla aluehallituksen kokoukseen 16.4.2024 käsiteltäväksi niin, että se voitaisiin esittää edelleen aluevaltuuston 29.4.2024 hyväksyttäväksi. 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaoston kokoukseen 5.3.2024 on laadittu jo alustava luonnos Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmasta. Luonnos sekä sitä koskevat esittelydiat ovat oheismateriaalina.  

Ehdotus

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto merkitsee tiedoksi laaditun palveluverkkosuunnitelman, käy keskustelua palveluverkkosuunnitelmasta ja antaa kokouksessaan lausunnon dokumentista. 

Päätös

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto merkitsi tiedoksi laaditun palveluverkkosuunnitelman, kävi keskustelua palveluverkkosuunnitelmasta ja päätti antaa seuraavan lausunnon koskien palveluverkkosuunnitelman luonnosta:

 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaoston mielestä palveluverkkosuunnitelma on lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialan osalta tasapainoinen ja onnistunut, ja sitä tulee jalkauttaa aktiivisesti. Jaosto näkee tärkeänä sen, että palveluverkkoa ei olla lähdetty supistamaan, kuten muilla hyvinvointialueilla, ja että kunnianhimoista uudistusohjelmaa viedään määrätietoisesti eteenpäin, jotta jatkossakin vältytään palveluverkon supistamiselta. Jaosto näkee, että uudistusohjelma kytkeytyy myös oman palvelutuotannon vahvistamiseen lastensuojelun palveluissa.

Jaosto toteaa, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuudessa on keskeistä hahmottaa porrasteisuus ja kuvata se selkeästi asiakkaille. Porrasteisuuteen liittyy myös omien psykiatristen palvelujen vahvistuminen ja yhteistyöpintojen selventäminen HUSin kanssa. Jaosto nostaa esille myös uudistuksen vaikuttavuuden arvioinnin tärkeyden. Jaosto toivoo, että saa kuulla palautetta ja arviointia uuden mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteen toimivuudesta.

Jaosto näkee, että digipalvelujen osalta tarvitaan strategista otetta, jotta digipalveluilla kyetään aidosti parantamaan palvelujen saatavuutta.  Digipalvelujen osalta tarvitaan myös indikaattorit niiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. Jaosto nostaa esille myös mahdollisuuden yhteistyöhön erilaisten järjestöjen chattien kanssa (esim. Sekasin-chat ja vastaavat muut tiettyyn asiaan erikoistuneet chatit).

Jaoston mielestä yhteistyötä niin kaupunkien, hyvinvointialueiden kuin valtionkin kanssa esimerkiksi nuorten väkivalta- ja rikoskysymyksiin liittyvissä asioissa tulee syventää. Varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän toiminnan sekä uudistamisessa erittäin merkittävän perhekeskustoiminnan onnistumisen kannalta järjestöyhteistyön merkitys nousee tärkeäksi. Yhteistyön syventämiseksi ja suunnitelmallisuuden vahvistamiseksi olisi tärkeää saada järjestöyhteistyön koordinaattori.

Jaosto nostaa esille myös sen, että Martinlaakson neuvolan Myyrmäen perhekeskukseen siirtymisen osalta on tärkeää arvioida neuvolan tarvetta Martinlaaksossa uudelleen vielä siinä vaiheessa, kun Martinlaakson terveyskeskuksen tilojen suhteen pystytään tekemään ratkaisuja.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa lasten,​ nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen,​ hanna.mikkonen@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-aho ilmoitti olevansa esteellinen yhteisöjääviyden perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14:08. Päätöksenteon jälkeen hän saapui takaisin kokoukseen klo 15:20.

Nuorisovaltuuston edustaja Walid Azizi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 14:17.