Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta, kokous 22.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Alueellisten asukastilaisuuksien järjestäminen hyvinvointialueella

VAKEDno-2023-4313

Perustelut

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Hilda Hakkarainen, palvelualuejohtaja asiantuntija- ja kehittämispalvelut Elina Eeva 

Korson kyläneuvosto on esittänyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle järjestettäväksi loppuvuoden 2023/alkuvuoden 2024 aikana ”hyvinvointifoorumin” Korsossa. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta on pyytänyt kokouksessaan 20.11.2023 § 38 viranhaltijoita laatimaan lautakunnalle ehdotuksen siitä, millä tavalla alueellisten asukastilaisuuksien järjestäminen voitaisiin hyvinvointialueella toteuttaa. Yhteistyötä Korson Kyläneuvoston kanssa selvitetään tämän yhteydessä. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelmassa (2023–2025) yhtenä toimenpiteenä on, että hyvinvointialueella järjestetään asukasfoorumeja ja –iltoja yhteistyössä kaupunkien kanssa. Tähän mennessä hyvinvointialue ei ole ollut järjestäjänä asukasfoorumeissa, mutta hyvinvointialueelta on pyydetty nimeämään osallistujat Vantaan kaupungin järjestämiin asukasfoorumeihin. Myös Keravan kaupunki järjestää asukastilaisuuksia. 

Asukastilaisuuksien järjestämiseen on tunnistettu kolme vaihtoehtoista etenemistapaa: 1. hyvinvointialue järjestää tilaisuuksia yhteistyössä kuntien kanssa, 2. hyvinvointialue järjestää tilaisuuksia itse, 3. paikallinen toimija (esim. järjestö) vastaa tilaisuuden järjestelyistä, hyvinvointialueelta nimetään osallistujat.  

Laadittu selvitys on oheismateriaalina ja sitä selostetaan tarkemmin kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, riikka.liljeroos@vakehyva.fi

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättää:

  1. merkitä tiedoksi selvityksen eri toteutusvaihtoehdoista koskien alueellisia asukastilaisuuksia ja
  2. käy keskustelua mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta

  1. päätti merkitä tiedoksi selvityksen eri toteutusvaihtoehdoista koskien alueellisia asukastilaisuuksia ja
  2. kävi keskustelua mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja totesi, että
  • Esitetyt toimintamallit eivät poissulje toisiaan, vaan asukastilaisuuksia voitaisiin järjestää kaikilla malleilla mahdollisuuksien mukaan;
  • Lautakunnan tahtotilana on, että asukastilaisuuksia järjestään;
  • yhteistyössä kaupunkien kanssa tehtyjen asukastilaisuuksien etuna on se, että kuntalaisten ei tarvitse tietää onko palvelu hyvinvointialueen vai kaupungin järjestämää;
  • hyvinvointialue syventää yhteistyötä asukastilaisuuksien järjestämisessä kaupunkien kanssa;

Lisäksi lautakunta päätti, että yhteistyössä Korson kyläyhdistyksen kanssa pilotoidaan hyvinvointialuefoorumin järjestämistä ja että viranhaltijat ovat kyläyhdistykseen yhteydessä tilaisuuden käytännön järjestelyistä

 

Lisätietoja päätöksestä antaa hallintojohtaja Riikka Liljeroos, riikka.liljeroos@vakehyva.fi