Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta, kokous 22.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Lähetekeskustelun käyminen järjestöyhteistyön neuvottelukunnan asettamisesta lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan alaisuuteen

VAKEDno-2024-311

Perustelut

Asian valmisteja: Erityisasiantuntija Ilari Karhumalja

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta kävi kokouksessaan 16.10.2023 § 33 lähetekeskustelun koskien hyvinvointialueen järjestöyhteistyön rakennetta ja päätti antaa evästystä asian jatkovalmisteluun seuraavasti:

 • Järjestöyhteistyön rakenteesta käytettävä nimitys voisi olla järjestötyön neuvottelukunta.
 • Järjestöyhteistyön rakennetta ei tulisi sitoa aluevaalien tulokseen (ei puoluepoliittista sidosta).
 • Järjestökentän edustajat voitaisiin valita järjestötyypeittäin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin mukaisesti (2 edustajaa/PRH:n järjestötyyppi, yhteensä 16 järjestöedustajaa).
  • Lastensuojeluun, -hoitoon, sekä vanhemmuuteen ja huoltajuuteen liittyvät yhdistykset
  • Sairauteen ja vammaan liittyvät yhdistykset (mm. potilas- ja vammaisyhdistykset, sotainvalidit)
  • Eläkeläisyhdistykset
  • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvät yhdistykset
  • Muut sosiaali- ja terveysalan yhdistykset
  • Vanhusten hyvinvointiin liittyvät yhdistykset
  • Työllisyyden ja työllistymisen edistämiseen liittyvät yhdistykset
  • Päihde-, huume- ym. riippuvuuksiin liittyvät yhdistykset, raittiusyhdistykset
    

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2023 § 132 vahvistaa hyvinvointialueen järjestöyhteistyön rakenteen seuraavasti: Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta asettaa hyvinvointialueelle alaisuuteensa järjestöyhteistyön neuvottelukunnan ja hyväksyy sille toimintasäännön, jossa linjataan järjestöyhteistyön neuvottelukunnan tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi sekä kokous- ja toimintakäytännöt. Lisäksi aluevaltuusto päätti tehdä em. muutoksen hyvinvointialueen hallintosääntöön.

Nyt kun aluevaltuusto on vahvistanut hyvinvointialueen järjestöyhteistyön rakenteen ylätasolla, on tarkoitus seuraavaksi keskustella tulevan järjestöyhteistyön neuvottelukunnan asettamisesta tarkemmin. Esityslistan oheismateriaalina on lähetekeskustelun pohjaksi alustava luonnos järjestöyhteistyön neuvottelukunnan tehtävistä, jäsenten lukumäärästä, jäsenten valintatavasta, toimikaudesta sekä kokous- ja toimintakäytännöistä. Tarkoituksena on tässä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksessa käydä lähetekeskustelua järjestöyhteistyön neuvottelukunnan asettamisesta lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan alaisuuteen ja sopia tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, riikka.liljeroos@vakehyva.fi

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta käy lähetekeskustelun järjestöyhteistyön neuvottelukunnan asettamisesta lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan alaisuuteen ja sopii jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta kävi lähetekeskustelun ja totesi, että alustava luonnos järjestöyhteistyön neuvottelukunnan toimintasäännöstä on tarkoitus käsitellä seuraavassa kokouksessa 12.2.2024, minkä jälkeen toimintasääntö tulisi varsinaiseen päätöksentekoon 15.4.2024 kokoukseen.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa hallintojohtaja Riikka Liljeroos, riikka.liljeroos@vakehyva.fi

Kokouskäsittely

Jäsen Kimmo Kiljunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19:28.

Jäsen Susanna Kaiju poistui päätöksenteon jälkeen klo 19:52.