Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta, kokous 22.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tilannekatsaus avustushakemuksista sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan vuodelle 2024

VAKEDno-2023-4115

Perustelut

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Ilari Karhumalja

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 24 §:n mukaan aluehallitus päättää avustusperiaatteiden hyväksymisestä sekä avustusten myöntämisestä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan ehdotuksen pohjalta. Edelleen hallintosäännön 26 §:n mukaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtävänä on päättää avustushaun avaamisesta ja laatia aluehallitukselle ehdotus avustusten myöntämisestä aluehallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta.

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti kokouksessaan 16.10.2023 § 31 avata hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan myönnettävien avustusten haun ajalle 1.11.2023.–30.11.2023 ja että hausta tiedotetaan avustushaun avauduttua hyvinvointialueen sivuilla ja avustuskuulutuksella sekä 25.10.2023 järjestettävässä avustusinfossa. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevan toiminnan avustushaku vuodelle 2024 oli auki lautakunnan päätöksen mukaisesti 1.11.–30.11.2023 välisen ajan.​ Hausta ilmoitettiin kuulutuksella ja viestittiin erilaisissa hyvinvointialueen viestintäkanavissa sekä avustusinfoissa. ​

Hyvinvointialueen talousarviossa on avustusmäärärahaa varattu yhteensä ​850 000 euroa.  Määräaikaan mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon saapui 76 avustushakemusta 75:ltä eri toimijalta. Avustuksia haettiin vuodelle 2024 yhteensä noin 2,74 miljoonaa euroa.

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksessa 22.1.2024 annetaan alustava katsaus saapuneisiin hakemuksiin. Tarkoituksena on, että varsinainen vuoden 2024 avustusesityksen käsittely on lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan seuraavassa kokouksessa 12.2.2024, jolloin lautakunta laatii ehdotuksen myönnettävistä avustuksista aluehallitukselle. Aluehallitus päättää avustusten myöntämisestä kokouksessaan 5.3.2024.

Ehdotus

Esittelijä

  • Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, riikka.liljeroos@vakehyva.fi

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi katsauksen koskien vuoden 2024 avustushakemuskokonaisuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan.

Päätös

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta merkitsi tiedoksi katsauksen koskien vuoden 2024 avustushakemuskokonaisuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa hallintojohtaja Riikka Liljeroos, riikka.liljeroos@vakehyva.fi

Kokouskäsittely

Jäsen Siru Kauppinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:50

Jäsen Jarkko Rönnholm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19:00