Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtajan valitseminen

VAKEDno-2024-462

Perustelut

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Miia Lindell on toimittanut hyvinvointialueelle 7.9.2023 eroanomuksen monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä. Aluehallitus on kokouksessaan 26.9.2023 (225 §) päättänyt vahvistaa Miia Lindellin eronpyynnön. 

Ehdotus

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta päättää valita neuvottelukunnan uudeksi varapuheenjohtajaksi;

Päätös

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta päättää valita neuvottelukunnan uudeksi varapuheenjohtajaksi; Päivi Wilén.