Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

  • Vantaan, Keravan ja hyvinvointialueen neuvottelukuntien yhteiskokous järjestetään Keravalla 14.2. Teemana on nuoret ja turvallisuus.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.