Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta, kokous 1.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman​ valmistelu​

VAKEDno-2024-460

Perustelut

Tilakeskuspäällikkö Pasi Salo esittää monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnalle Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman​ valmistelu​a. 

Ehdotus

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta merkitsee esityksen Vantaan ja Keravan palveluverkkosuunnitelman valmistelusta tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Pasi Salo poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.48.