Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta, kokous 27.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Hyvinvointialueen viestinnän esittely

VAKEDno-2024-1403

Perustelut

Brändipäällikkö Mia Flygar esittää neuvottelukunnalle monikielisen viestinnän konseptin hyvinvointialueella.

Ehdotus

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta merkitsee esitelmän tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.