Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta, kokous 27.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma

VAKEDno-2024-1402

Perustelut

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Marjukka Laakso, esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollon tehtäväaluepäällikkö Riina Hell

 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella valmistellaan alueellista opiskeluhuoltosuunnitelmaa.  Oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaan hyvinvointialueella tulee olla valtuustokausittain alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen vastuulla olevien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi. Suunnitelma käsittää esiopetuksen, perusopetuksen sekä opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvien toisen asteen opiskelijoiden opiskeluhuoltopalvelut ja se perustuu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmiin. 

 Suunnitelman tulee sisältää oppilas- ja opiskeluhuoltolain 13§ mukaan:

1) opiskeluhuoltopalvelujen alueellisen toteuttamisen tavoitteet ja keskeiset periaatteet.

2) suunnitelma hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi.

3) hyvinvointialueen alueella sijaitsevien koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmista ilmenneet arviot opiskeluhuoltopalvelujen kokonaistarpeesta ja muut mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

4) suunnitelma opiskeluhuoltopalvelujen voimavarojen kohdentamisesta.

5) toimenpiteet alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi.

 

Opiskeluhuoltosuunnitelma liitetään osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Ehdotus

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta päättää merkitä tiedoksi esittelyn Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alueellisesta opiskeluhuoltosuunnitelman luonnoksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.