Hyppää sisältöön

Kokouksen osallistujat

Paikalla olleet jäsenet

 • Patrik Karlsson - Puheenjohtaja
 • Kaj Andesson - 1. Varapuheenjohtaja
 • Hanna Holmberg-Soto
 • Synnöve Lindroos-Krause
 • Max Mannola
 • Hans Markelin
 • Ann-Christine Teir

Muut paikalla olleet

 • Anne Järvinen - förvaltningssakkunnig, Sihteeri
 • Tea Brusas - Koordinator för språklig likvärdighet
 • Olli Huuskonen - förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen
 • Paulina Åhlgren - förvaltningssakkunnig