Nationalspråksnämnden, kokous 13.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Föredragandes lägesöversikt

VAKEDno-2024-526

Perustelut

Kati Liukko, direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster samt föredragande för nämnden, informerar nämnden om aktuella ärenden. 

Ehdotus

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Päätös

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.