Nationalspråksnämnden, kokous 13.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Presentation av det svenska språket i servicesedelproduktionen

VAKEDno-2024-1164

Perustelut

Anni Toppila, direktör för organisationellt stöd, besöker nämnden och presenterar det svenska språket inom servicesedelsproduktionen.

Ehdotus

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna presentationen till kännedom.

Päätös

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Anni Toppila avlägsnade sig efter behandlingen av ärendet kl. 18.10.