Nationalspråksnämnden, kokous 13.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Presentation av nationalspråksnämndens årsberättelse 2023

VAKEDno-2024-1107

Perustelut

Tea Brusas presenterar nationalspråksnämndens årsberättelse 2023. Årsberättelsen lämnas till områdesstyrelsen tisdagen den 26.3.

Ehdotus

Föredragande Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna årsberättelsen till kännedom och ger förslag till fortsatta beredningen av ärendet. 

 

 

Päätös

Nationalspråksnämnden godkänner årsberättelsen med några tekniska rättelser. 

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.