Nationalspråksnämnden, kokous 25.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Föredragandes lägesöversikt till sammanträdet 25.10

VAKEDno-2022-143

Perustelut

Kati Liukko, direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster samt föredragande för nämnden, informerar nämnden om aktuella ärenden. 

Ehdotus

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna ärenden till kännedom.

Päätös

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.