Nationalspråksnämnden, kokous 25.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Lägesöversikt av välfärdsområdets ekonomi och beredning av budgeten för år 2024 

VAKEDno-2022-143

Perustelut

Ekonomidirektör Hanna Heinikainen ger nämnden en lägesöversikt av välfärdsområdets ekonomi och beredning av 2024 års budget. Välfärdsområdesdirektörens budgetförslag offentliggörs 24.10, detta innebär att materialet skickas till nämnden efter att föredragningslistan skickats ut. ​

Ehdotus

Föredragande

Kati Liukko: Direktör, sektorn för hälso- och sjukvårdstjänster, kati.liukko@vakehyva.fi.

Nationalspråksnämnden beslutar att anteckna lägesöversikten till kännedom och ger vägkost till fortsatta beredningen av ärendet. 

Päätös

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.

Mer information om beslutet ges av nationalspråksnämndens föredragande Kati Liukko, kati.liukko@vakehyva.fi.

Kokouskäsittely

Hanna Heinikainen avlägsnade sig efter behandlingen av ärendet kl. 17.55.