Nuorisovaltuusto, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston budjettitoimikunnan perustaminen vuodelle 2024 ja toimikunnan jäsenten valitseminen

VAKEDno-2023-3694

Perustelut

Hyvinvointialuelain (611/2021) 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Hyvinvointialuelain mukaan talousarvion ja taloussuunnitelman tulee sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Hyvinvointialueen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Hyvinvointialue päättää vuoden 2024 loppuun mennessä vuoden 2025 talousarviosta. Talousarvio on koko hyvinvointialueen toimintaa ohjaava dokumentti, joten nuorisovaltuuston on tärkeää ottaa siihen kantaa jo valmisteluvaiheessa. Tämän tueksi ehdotetaan perustettavaksi budjettitoimikunta, jonka tehtävänä on seurata hyvinvointialueen talousarvioneuvotteluita, ja suunnitella sekä toteuttaa vaikuttamistyötä nuoria koskevien asioiden osalta.

 

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää:

  1. perustaa vuoden 2025 talousarvion hyväksymiseen saakka toiminnassa olevan budjettitoimikunnan, jonka tehtävänä on seurata hyvinvointialueen talousarvioneuvotteluita, ja suunnitella sekä toteuttaa vaikuttamistyötä nuoria koskevien asioiden osalta;
  2. nimetä budjettitoimikuntaan jäsenet.

Päätös

Nuorisovaltuusto päätti:

  1. perustaa vuoden 2025 talousarvion hyväksymiseen saakka toiminnassa olevan budjettitoimikunnan, jonka tehtävänä on seurata hyvinvointialueen talousarvioneuvotteluita, ja suunnitella sekä toteuttaa vaikuttamistyötä nuoria koskevien asioiden osalta;
  2. nimetä budjettitoimikuntaan seuraavat jäsenet:
  • Henri Mehtälä
  • Tejwant Singh
  • Filip Godlewski
  • Walid Azizi
  • Aadit Phull
  • Noa Lindqvist