Nuorisovaltuusto, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat

Perustelut

Nuorisovaltuusto käsittelee ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi ja merkitsee ylös mahdolliset muut esille tulevat asiat.

Päätös

Nuorisovaltuusto merkitsi ylös seuraavat muut esille tulleet asiat:

  • Puheenjohtaja Tejwant Singh ja varapuheenjohtaja Henri Mehtälä osallistuivat 22.5. vanhusneuvoston vaikuttamistoimielimille järjestämään tilaisuuteen
    • Osallistujina edustajia vanhusneuvostosta, vammaisneuvostosta ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnasta
    • Tilaisuudessa keskustelua vaikuttamistoimielinten toiminnasta hyvinvointialueella ja vaikuttamistoimielinten välisestä vertaisoppimisesta
  • Vida Amoahia on haastateltu Euroopan nuorisoviikkojen Kick Off Event -tapahtumasta ja eurovaaleista Selkomediaan