Nuorisovaltuusto, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Nuorisovaltuuston edustajien terveiset muista toimielimistä tai työryhmistä

Perustelut

Nuorisovaltuuston edustajat kertovat terveisensä muista toimielimistä, työryhmistä tai tapahtumista, joissa ovat toimineet nuorisovaltuuston edustajana. 

Ohessa nuorisovaltuuston kokouksissa nimetyt edustajat eri toimielimiin tai työryhmiin. 

 

Hyvinvointialueen toimielimet Edustaja (varaedustaja) Päätös
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto Walid Azizi (Noa Lindqvist) 1.2.2023
Pelastuslautakunta Henri Mehtälä (Aadit Phull) 11.10.2023 § 47, 23.4.2024 § 17
Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Filip Godlewski (Otso Manninen) 12.10.2022, 23.4.2024 § 18
Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta Filip Godlewski (Walid Azizi)

23.11.2022

 

Projektit ja työryhmät Edustaja (varaedustaja) Päätös
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä Henri Mehtälä 26.4.2023 § 15, 26.2.2024 § 9

 

Ehdotus

Nuorisovaltuusto kuulee ja merkitsee tiedoksi terveiset muista toimielimistä tai työryhmistä.

Päätös

Nuorisovaltuusto kuuli ja merkitsi tiedoksi terveiset:

  • Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnasta