Nuorisovaltuusto, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Nuorisovaltuuston kokousaikataulu syksylle 2024

VAKEDno-2023-1929

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön § 141 mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää kokoustaa syksyllä 2024 seuraavina ajankohtina:

  • ti 3.9.2024 klo 17.30
  • ti 22.10.2024 klo 17.30
  • ti 3.12.2024 klo 17.30

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.