Nuorisovaltuusto, kokous 4.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajan ja varaedustajan nimeäminen kansalliskielilautakunnan kokouksiin

VAKEDno-2023-3694

Perustelut

Hyvinvointialueen kansalliskielilautakunta on kokouksessaan 13.5.2024 § 27 päättänyt, että hyvinvointialueen nuorisovaltuusto voi nimetä edustajansa kansalliskielilautakunnan kokouksiin. Kansalliskielilautakunta on lähettänyt nuorisovaltuustolle pyynnön nimetä edustajan ja varaedustajan kansalliskielilautakunnan kokouksiin.

Kansalliskielilautakunta päätti:

  1. pyytää nuorisovaltuustoa valitsemaan edustajan ja varaedustajan kansalliskielilautakuntaan;
  2. oikeuttaa nuorisovaltuuston edustajan olemaan läsnä ja käyttämään puheoikeutta kansalliskielilautakunnan kokouksissa julkisten asioiden osalta;
  3. että nuorisovaltuuston edustaja ei osallistu kansalliskielilautakunnan kokouksiin niiden asioiden tai asiakirjojen käsittelyn osalta, jotka ovat salassa pidettäviä.

 

Ehdotus

Nuorisovaltuusto päättää nimetä edustajan ja varaedustajan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan kokouksiin.

Päätös

Nuorisovaltuusto nimesi edustajan ja varaedustajan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan kokouksiin seuraavasti:

  • varsinainen edustaja Noa Lindqvist
  • varaedustaja Tejwant Singh