Pelastuslautakunta, kokous 24.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pelastusjohtajan ajankohtaiset asiat

VAKEDno-2022-772

Perustelut

Pelastusjohtajan ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi pelastusjohtajan ajankohtaiset asiat.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.