Pelastuslautakunta, kokous 24.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Pelastuslautakunnan kokousaikataulu syksylle 2023

VAKEDno-2022-822

Perustelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Syksyn 2023 kokousaikatauluesitys on sovitettu yhteen mm. hyvinvointialueiden hallitusten ja valtuustojen kokousten kanssa:

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää syksyn 2023 kokousaikatauluistaan seuraavasti:

 • keskiviikko 6.9.2023 klo 17:00 alkaen
 • keskiviikko 4.10.2023 klo 17:00 alkaen

 • keskiviikko 8.11.2023 klo 17:00 alkaen

 • keskiviikko 13.12.2023 klo 17:00 alkaen

Päätös

Pelastuslautakunta päätti syksyn 2023 kokousaikatauluistaan seuraavasti:

 • keskiviikko 6.9.2023 klo 17:00 alkaen
 • keskiviikko 4.10.2023 klo 17:00 alkaen

 • keskiviikko 8.11.2023 klo 17:00 alkaen

 • torstai 14.12.2023 klo 17:00 alkaen

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Pelastuslautakunta päättää syksyn 2023 kokousaikatauluistaan seuraavasti:

 • keskiviikko 6.9.2023 klo 17:00 alkaen
 • keskiviikko 4.10.2023 klo 17:00 alkaen

 • keskiviikko 8.11.2023 klo 17:00 alkaen

 • torstai 14.12.2023 klo 17:00 alkaen

 

 

Jäsen Erkki Kauranen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18:15.