Pelastuslautakunta, kokous 4.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Aloite nuorisovaltuustojen edustuksesta Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnassa

VAKEDno-2023-3215

Perustelut

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Kaarlo Suutarinen

Keski-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan alueellisten nuorisovaltuustojen neuvotteluryhmä on valmistellut aloitteen nuorisovaltuuston edustuksesta Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnassa. Aloitetta on käsitelty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa 31.5.2023 § 41 ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa 7.6.2023 § 29.

Aloitteessa esitetään kummankin hyvinvointialueen hallintosäännön pelastuslautakuntaa koskevaan pykälään lisättäväksi virkettä: “Pelastuslautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus molempien hyvinvointialueiden nuorisovaltuustojen edustajilla ja varaedustajilla”.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakunta käsitteli nuorisovaltuuston aloitetta kokouksessaan 6.9.2023 § 36. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntöä ei voi muuttaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaa koskevassa osiossa ilman, että muutetaan hyvinvointialueiden välille laadittua yhteistoimintasopimusta.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan pelastuslautakunnan toiminnan muodoista ja asioiden esittelystä pelastuslautakunnan kokouksissa sekä työskentelyssä noudatetaan muilta osin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosääntöä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 145 §:n mukaan ”Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta”.

Pelastuslautakunta on edellisessä kokouksessa 6.9.2023 § 36 antanut evästystä nuorisovaltuustojen aloitteesta ja todennut, että sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nuorisovaltuustosta että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustosta on tarkoituksenmukaista pyytää nimettäväksi edustajat ja varaedustajat jäljellä olevalla toimikaudelle. Asia tuodaan käsiteltäväksi tähän kokoukseen, kuitenkin jo tässä kokouksessa on tarkoitus myöntää tähän kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeus nuorisovaltuustojen edustajille laillisuus ja päätösvaltaisuus asiakohdassa. Jatkoa varten nuorisovaltuustoja pyydetään nimeämään vakituiset edustajansa ja varaedustajansa jäljellä olevalla toimikaudelle.

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää:

  1. pyytää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa ja varaedustajansa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan;
  2. pyytää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa ja varaedustajansa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan ja
  3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa.

Päätös

Pelastuslautakunta päätti:

  1. pyytää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa ja varaedustajansa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi;

  2. pyytää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoa nimeämään edustajansa ja varaedustajansa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja

  3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta kokouksessa.

 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi