Pelastuslautakunta, kokous 4.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Muut asiat

Ehdotus

Pelastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita esille nousevia asioita.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

Lisätietoja päätöksestä antaa pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, jyrki.landstedt@vakehyva.fi