Pelastuslautakunta, kokous 6.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Aloite nuorisovaltuustojen edustuksesta Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnassa

VAKEDno-2023-3215

Perustelut

Keski-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan alueellisten nuorisovaltuustojen neuvotteluryhmä on valmistellut aloitteen nuorisovaltuuston edustuksesta Keski-Uudenmaan pelastuslautakunnassa. Aloitetta on käsitelty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa 31.5.2023 § 41 ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa 7.6.2023 § 29.

 

Aloitteessa esitetään kummankin hyvinvointialueen hallintosäännön pelastuslautakuntaa koskevaan pykälään lisättäväksi virkettä: “Pelastuslautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus molempien hyvinvointialueiden nuorisovaltuustojen edustajilla ja varaedustajilla”.

 

Nuorisovaltuustojen aloite on liitteenä.

Ehdotus

Pelastuslautakunta käy lähetekeskustelun nuorisovaltuustojen aloitteesta ja päättää merkitä sen tiedoksi.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Kokouskäsittely

Aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raha-Aho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19:06