Pelastuslautakunta, kokous 6.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus 2/2023 (1.1.-30.6.2023)

VAKEDno-2023-1614

Perustelut

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsauksessa nostetaan esiin seurantajakson aikana tapahtuneita huomioita pelastuslaitoksen toimintaympäristössä ja toiminnassa sekä analysoidaan näiden vaikutuksia pelastuslaitoksen palveluihin. 

Seurantajakson jälkeen, heinä- ja elokuun toteuman perusteella, voidaan todeta, että pelastustoiminnan ja ensihoidon henkilöstömenoissa on lievää ylitysuhkaa talousarvioon nähden vuoden 2023 palkankorotuksista, kertakorvauksesta ja kutsurahoista johtuen. Näitä kuluja ei pystytty täysimääräisesti ennakoimaan syksyllä 2022 talousarvion laadinnan yhteydessä. Pelastuslaitos pyrkii sopeuttamaan toimintaansa siten, että mahdollinen alijäämä toteutuessaan jää mahdollisimman pieneksi. 

Ehdotus

Pelastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteessä esitelty osavuosiraportti 1.1 – 30.6.2023 ja lähettää sen Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueille sekä HUS Akuutti, ensihoidolle tiedoksi. 

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Jäsen Annina Nuutinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17:22.